flickrlinkedin

Etikus kereskedelmi irányelvek

A Tescóról

Napról napra többet nyújtunk a magyar vásárlóknak

Tovább

Az etikus kereskedelmi irányelveinkről

Háttér

Meggyőződésünk, hogy a fenntartható vállalati működéshez ugyanilyen elvek szerint működő ellátási lánc szükséges. Ennek alapját a méltányos munkakörülmények jelentik, és ezek a gyártás és a forgalmazás területén dolgozó összes munkatársat megilletik. Az Etikus Kereskedelmi Kezdeményezés (ETI) alapító tagjaként 1998 óta aktívan tevékenykedünk ezen a téren. Támogatjuk beszállítóinkat az ETI alapkódexének betartásában, és arra törekszünk, hogy jó célokat szolgáljunk üzleti tevékenységünk során: segítjük szállítóinkat a fejlődésben, és részt veszünk olyan közösségi kezdeményezésekben, amelyek célja a különféle iparágakban dolgozók munkakörülményeinek javítása.

Irányelveink

Az etikus kereskedelem működésünk egyik alapköve, egyben szélesebb körű vállalati felelősségvállalásunk legfontosabb elemeinek egyike.

Irányelveink négy alappillére:

  1. Értékek – velünk azonos értékeket valló szállítókkal dolgozunk
  2. Ellenőrzés – munkatársaink valós munkakörülményeinek feltárása
  3. Fejlesztés – szállítóink támogatása a fejlődésben
  4. Átláthatóság – nyíltan és kiszámíthatóan, másokkal együttműködve dolgozunk

Az irányelveinkben megfogalmazottak kiterjednek a sajátmárkás termékeinkhez beszerzett alapanyagokra, a szolgáltatásokra és a nem viszonteladásra szánt termékekre is.

Az Etikus Kereskedelmi Kezdeményezés (ETI) alapkódexe

Az ETI egyik alapító tagjaként minden szállítónktól elvárjuk, hogy az alapkódexben meghatározott irányelvek szerint működjenek, és biztosítsák alkalmazottaik számára az abban foglalt jogokat. Az ETI kódexben szereplő jogokról bővebben itt olvashat: www.ethicaltrade.org

Értékeink

Valljuk, hogy a szigorú szabályok kialakítása és betartatása az etikus kereskedelem alapköve. Csak olyan szállítókkal dolgozunk, akik elfogadják értékeinket, és bizonyítani tudják az ETI alapkódexe iránti elkötelezettségüket.

Értékeink fókuszában a vásárlók igényei és az elvárásaiknak való megfelelés áll, valamint az, hogy hogyan dolgozzunk együtt másokkal. Vállalatunk egyik fő alapgondolata, hogy „úgy bánunk másokkal, ahogyan szeretnénk, hogy velünk bánjanak”. Ez alapvető elvárásunk a munkatársainkkal szembeni bánásmód tekintetében is.

Az etikus kereskedelem iránti elkötelezettségünket számos módon kommunikáljuk üzleti tevékenységünk során:

  • A termékbeszerzéssel foglalkozó munkatársaink az általunk követett irányelvek és munkamódszerek megértését segítő képzésben részesülnek.
  • Minden szállítónk megkapja azt a dokumentumot, amely tartalmazza etikus kereskedelmi irányelveinket, hogy tisztában legyen a programunkkal, az értékeinkkel és az elvárásainkkal.

Ellenőrzés

Hogyan tesszük mindezt?

Felmérjük a telephelyszintű kockázatokat

Minden, a Tesco számára közvetlenül szállító telephelyen kockázatfelmérést végzünk az etikai előírásoknak megfelelően, még azelőtt, hogy megkezdődne a beszerzés.

Pontos auditokat végzünk és jelentéseket készítünk

A magas kockázatúnak ítélt telephelyeken folyó etikai auditok a SMETA (SEDEX-tagok etikus kereskedelmi auditja) irányelveinek megfelelően zajlanak.

Az auditok félig bejelentett alapon történnek (4 hetes időszakon belül), és olyan független szakemberek végzik, akik jogosultak arra, hogy az alkalmazottakat auditálják és kikérdezzék.

A záróértekezleten minden nemteljesítést megvitatnak, majd a szállító és az auditor egy javító célzatú cselekvési tervet dolgoz ki a jelentésben. Súlyos nemteljesítés esetén az auditcég közvetlenül értesíti vállalatunkat. Az audit folyamatának megzavarására – csalás, kényszerítés, megtévesztés vagy beavatkozás útján – tett bármilyen kísérlet súlyos nemteljesítésnek számít, amelyről szintén jelentést kapunk.

Az audit után szállítóink az auditjelentésben meghatározott javító célzatú intézkedéseket kötelesek a megszabott időn belül végrehajtani, az ETI alapkódexe és a helyi törvények szerint.

Kivizsgáljuk a beérkező panaszokat

A független auditorok jelentésein és a saját munkatársaink látogatásain túl lehetőség van arra, hogy szállítóink, az alkalmazottaink, a civil szervezetek és a kereskedelmi szövetségeink is bizalmasan jelenthetsék az ETI-alapkódex irányelveinek megsértését – vagy az ezzel kapcsolatos aggodalmakat. Minden ilyen jelentést azonnal kivizsgálunk, és a panasztevő kérésére titoktartást garantálunk.

Minden munkatársunk, szállítóunk, szállítóink alkalmazottai vagy más érdekelt csoportok számára elérhető bizalmas segélyvonalat tartunk fenn „Ne hallgass!” néven.

Fejlesztés

Etikus kereskedelmi programunk négy alappillére közül a harmadik a fejlesztésre összpontosít. A négy irányelv közül ez a legfontosabb, mivel az ellenőrzés önmagában nem biztosít hosszú távon fenntartható javulást eredményező megoldásokat, csupán a további figyelmet igénylő problémák felismerését segíti elő. Törekszünk annak megismerésére, hogy milyen intézkedésekkel csökkenthetjük a munkatársainkat vagy közösségeiket érő káros hatásokat. Célunk, hogy ezeket az intézkedéseket a leghatékonyabban valósítsuk meg, akár jogorvoslathoz való hozzáférést biztosító kezdeményezésekkel, illetve szállítóink vagy vállalatunk által vezetett kezdeményezésekkel.

Átláthatóság

Etikus kereskedelmi programunk utolsó alappillére az átláthatóság. Az átláthatóság elengedhetetlen eszköz ahhoz, hogy megőrizzük vásárlóink és részvényeseink munkánkba vetett bizalmát, valamint hogy lehetővé tegyük a hatékony együttműködést más kiskereskedőkkel, beszállítókkal és a civil társadalommal.  Jelenleg több mint 70 országból történik beszerzésünk, és szeretnénk, ha mindegyikben mi lennénk a szállítók legszívesebben választott partnere. Ezért fektetünk be az átláthatóság megteremtéséhez és a változó piachoz való alkalmazkodáshoz szükséges képességek és elemzések fejlesztésébe.