flickrlinkedin

Vesztegetés elleni fellépés

A Tescóról

Napról napra többet nyújtunk a magyar vásárlóknak

Tovább

Vesztegetés-megelőzési Szabályzat

Gyakorlati megvalósítás

Háttérinformációk

Elkötelezettek vagyunk, hogy üzletpolitikánkban az etika és a tisztesség legszigorúbb szabályait tartsuk fent világszerte.

Bárhol is tevékenykedünk, mindenhol betartjuk a jogszabályokat. A vesztegetés és a korrupció minden országban jogellenes cselekménynek minősül, ahol üzleti tevékenységet folytatunk, az ilyen cselekményekre vonatkozó jogszabályokat megsértő személyek ellen pedig büntetőeljárást indíthatunk. Komolyan kezelünk minden esetet, ahol felmerül a csalás, a vesztegetés vagy a korrupció gyanúja. Üzleti partnereinktől is elvárjuk, hogy ugyanígy járjanak el.

Megfelelünk az Egyesült Királyság 2011 júliusában hatályba lépett UK Bribery Act 2010 vesztegetésellenes törvényének, valamint az ENSZ Globális Megállapodás 10. irányelvének.

A Transparency International korrupció ellen fellépő világméretű koalíció 2012-es „Átláthatóság a vállalati jelentésben” (Transparency in Corporate Reporting 2012) vállalatunkat nevezte meg a legátláthatóbb kiskereskedelmi vállalatként. A rangsor felállításakor az alábbi területeket vizsgálták:
•    korrupcióellenes programokról szóló jelentések,
•    szervezeti átláthatóság, valamint
•    országonkénti jelentések.

A vesztegetések elleni fellépés

Üzletágaink vezérigazgatóinak és jogi igazgatóinak feladata, hogy biztosítsák a helyi jogszabályoknak és a vállalati szabályzatoknak való megfelelést, valamint megfelelési jelentést készítsenek vállalatcsoportunk Végrehajtó Bizottsága és Megfelelőségi Bizottsága számára.

A Tesco Csoport minden vezérigazgatója, valamint valamennyi vezetőségi tag megfelelő képzésben részesült annak érdekében, hogy felismerjék és megértsék a vesztegetés és a korrupció potenciális kockázatát. Az ő feladatuk nyilvántartást vezetni a felmerülő kockázatokról, amelyet aztán rendszeresen áttekint a helyi felső vezetés, csoportunk Belső Ellenőrzése, a Megfelelési Bizottság és a Végrehajtó Bizottság.

A kockázatokat azonosításuk után kiértékeljük, hogy megállapítsuk azok valószínűségét és lehetséges hatását. Ahol magas a nettó kockázat, ott további lépéseket teszünk, például átvilágítási eljárásokat hajtunk végre a kockázat kezelése érdekében.

Az üzleti tevékenységekeinkben résztvevőknek kivétel nélkül eleget kell tenniük Üzleti Etikai Kódexünk szabályzatának. Kódexünk tartalmazza a csalással, vesztegetéssel és korrupcióval kapcsolatos egyéni felelősségeinket és kötelezettségeinket.

A külső felekkel való szerződéskötéseknek is alapkövetelménye a korrupcióellenes szabályzatunknak való megfelelés.

Figyelemfelhívás vállalatunk egészében

Vállalatcsoportunk vezérigazgatója kapcsolatba lépett a helyi vezérigazgatókkal, ők pedig üzenetet küldtek az illetékes munkatársaknak, hogy emlékeztessük őket vállalatunk értékeire, valamint a vesztegetés és a korrupció mindennemű formájával szembeni zéró tolerancia elvünkre. Szabályzataink és irányelveink elérhetők a vállalati belső hálózaton.

A vesztegetések elleni képzést e-learning megoldással, ismeretfrissítő képzésekkel és értékelésekkel támogatjuk. Ennek része az Egyesült Királyság új vesztegetési törvényének és a vállalat szabályzatának ismertetése is. Az eszközt minden olyan ország elsődleges nyelvén elérhetővé tettük, amelyben üzleti tevékenységet folytatunk, és ahol éves szinten ismeretfrissítő képzéseket tartunk.

Jelentéstétel és vizsgálat

Minden munkatársunknak felelőssége, hogy megelőzze és felismerje a vesztegetést és a korrupciót, valamint jelentse az ezekkel kapcsolatos aggodalmait. A felmerülő gyanú bizalmas formában jelenthető a visszaélés-jelentési rendszerünkön, más néven a „Ne hallgass!” vonalunkon keresztül.

A vállalatcsoport Vesztegetési és Korrupciós Szabályzatának megsértésére vonatkozó gyanút és feltételezést azonnal jelenteni kell a biztonsági igazgatónak, aki gondoskodni fog az ügy alapos kivizsgálásáról.

A veszteségmegelőzésért és biztonságért felelős igazgató évente készít jelentést a csoport Vesztegetési és Korrupciós Szabályzatára vonatkozóan mind az Ellenőrzési Bizottságnak, mind a Megfelelőségi Bizottságnak. Ezek a jelentések tartalmazzák az aktuális megfigyelési gyakorlatokkal és a visszaélésekkel kapcsolatos bejelentések részleteit, minden olyan esetet, amikor súlyosan megsértették a szabályzatunkat, illetve azokat az előrelépéseket, amelyek a szabályzatunkra és annak teljesítésére vonatkoznak.

Éves PLC jelentésünk tartalmazza az Ellenőrzési Bizottság és a Megfelelési Bizottság hatáskörének részleteit, és magában foglalja vállalatcsoportunk Vesztegetési és Korrupciós Szabályzatát is.

További információkért tekintse meg az Üzleti Etikai Kódexet.